ალფოამი (ტუტოვანი ქაფის გამწმენდი და სადეზინფექციო ხსნარი ქლორის ბაზაზე)
ალფოამი  (ტუტოვანი ქაფის გამწმენდი და სადეზინფექციო ხსნარი ქლორის ბაზაზე)

მწარმოებელი: ALMER თურქეთი

ALFOAM/ალფოუმი

ტუტოვანი ქაფის გამწმენდი და დეზინფექციის ხსნარი ქლორის ბაზაზე   


შემადგენელი ნაერთი

აქტიური ინგრედიენტის  დასახელება                                                                  მოცულობა

აქტიური ქლორი                                                                                    %1,5 (w/w)

ნატრიუმის ლაურილის ეთერის სულფატი                                        %21 (w/w)

კალიუმის ჰიდროქსიდი                                                                       %13 (w/w)

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი                                                                      %14 (w/w)

ანიონური ზედაპირული ნივთიერბა                                                   %13 (w/w) 

არაიონიკური ზედაპირული ნივთიერება                                           %4 (w/w) 

ინჰიბიტორი                                                                                            შემავსებელი


გამოყენება და დოზირება                                  

ქაფი, საწველი აპარატების და რძის შემაგროვებელი სისტემის სადეზინფექციოდ განზავება 1: 50, მეფრინველეობის ფაბრიკის კედელზე და იატაკზე, სადაც დგას დანადგარი/აპარატი დაგროვილი ორგანული მასალების მოსაცილებლად, განზავება 1:300-ზე თანაფარდობით. 


გამოყენების სფერო

აღნიშნული საშუალების/ხსნარის მეშვეობით სრულდება კედლების, იატაკის, ხელსაწყობის, ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობა-დანადგარების ერთ საფეხურიანი დეზინფექცია.

ტუტე მასალების შემცველობის წყალობით აღნიშნული ხსნარი წმენდს ძლიერ დაბინძურებას, ზეთებსა და სისხლს სხვადასხვა ზედაპირებზე.  

აღნიშნული უფრო ეფექტურს ხდის ზედაპირების წმენდას მისი ეფექტური მდგარი ქაფის წყალობით.   

მისი გამოყენება შესაძლებელია ქაფის გამოყენების ყველა სისტემასთან და აღჭურვილობასთან.   

ხსნარში შემავალი ქლორი ეფექტურს ხდის შტამებისა და დეზინფექციის საშუალებების მოცილებას.  


შეფუთვა

აღნიშნული საშუალება გამოდის 1ლ, 5 ლ და 20 ლ შეფუთვებში.