ბივაროოლი (სითხე)
ბივაროოლი (სითხე)

მწარმოებელი: Апи-Сан

ფუტკრის ვაროატოზის სამკურნალო-პროფილაკტიკური საშუალება.

გამოშვების ფორმა: თეთრი ფერის ზეთის მაგვარი სითხე, მომქმედი ნივ-

თიერების სახით შეიცავს ფლუვალინატს.

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: ახასიათებს აკარიციდული მოქმედება.

განსაკუთრებული მითითებები: არ შეიძლება 4-5 ჩარჩოიანი ფუტკრის

ოჯახების დამუშავება. დამუშავებული ოჯახებიდან მიღებული თაფლი

გამოიყენება შეუზღუდავად.

დოზები და გამოყენების წესი: ბივაროოლით ამუშავებენ გაზაფხულზე

და შემოდგომაზე. ხმარების წინ 1მლ პრეპარატი იხსნება 2 ლ თბილ წყალში

(35-400ჩ) ერთგვაროვანი რძისფერი ემულსიის მიღებამდე.

მიღებულ ემულსიას შპრიცის საშუალებით ასხურებენ წვრილი ნაკადით

სკაში ფუტკარზე ჩარჩოებს შორის ანგარიშით 10 მლ. ერთ ჩარჩოზე. ორჯერადად

7 დღის ინტერვალით. ოჯახების დამუშავება უნდა შეწყდეს

თაფლის მთავარ ღალიანობამდე 30 დღით ადრე.

დაფასოვება: ფლაკონი 1მლ-10 დოზა; ფლაკონი 0,5 მლ-5 დოზა.

შენახვის პირობები: ინახება მშრალ, სინათლისგან დაცულ, 0+250ჩ.

შენახვის ვადა: 2 წელი.

მწარმოებელი: „აგრობიოპრომი“, რუსეთი.