სტოპმოლი (ფირფიტები
სტოპმოლი (ფირფიტები

მწარმოებელი: Агробиопром

ფიჭის საცავების დეზოდორაციის, ცვილის ჩრჩილის, მატლის და

დიდ მწერებთან ბრძოლის საშუალება.

გამოშვების ფორმა: მუყაოს ფირფიტები ზომით 150 X 25 X 2,5 მმ. შეიცავს

როგორც მომქმედ ნივთიერება. სოჭის და ქინძის ზეთს. ზედაპირული – აქტიური ნივთიერება და დამხმარე კომპონენტები.

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: ახასიათებს ინსექტიციდური მოქმედება

ცვილის ჩრჩილის განვითარების ყველა სტადიაზე, შემადგენელი კომპონენტის მქროლადი აქტიურობის ხარჯზე.

დოზები და გამოყენების წესები: ძლიერ დაავადებურ ფიჭებს იღებენ სკიდან და ამცირებენ ბუდეს. დაავადებულ ფიჭას და სხვა ცვილის ნედლეულს

გადაადნობენ ცვილად. ფიჭები რომლებიც ჩრჩილით არ არის ან ნაწილობრივ დაზიანებულია ვარგისია შემდგომი გამოყენებისათვის და ამუშავებენ ბიოტექნიკურ საშუალება სტოპმოლით ამისათვის სტოპმოლის ყოველი ფირფიტის კუთხეებში 4 ადგილას ხვრეტენ 1 სმ. დიამეტრის ოდენობით.

ფირფიტებს ალაგებენ ჩარჩოების ზედა თამასებზე. შემდეგ ფუთავენ ცელოფანში ან ფირფიტიან ჩარჩოებს ათავსებენჰერმეტულ ფიჭის საცავში.

დამუშავებას აწარმოებენ შემდეგი გაანგარიშებით – 1 ფირფიტა 10-12 მშრალ ფიჭა ჩარჩოზე. ტოვებენ 45 დღეღამეს, შემდეგ ფირფიტას აცილებენ.

საგანგებო მითითებები: ჩარჩოებს `სტოპმოლით~ ამუშავებენ გაზაფხულზე.

შეფუთვა: პაკეტი შეიცავს ფოლგაში ჰერმეტულად შეფუთულ 10 ფირფიტას.

შენახვის პირობები: ინახება მშრალ სინათლისგან დაცულ 00

 +250

ჩ ტემპერატურაზე

ვარგისიანობის ვადა: 3 წელი

მწარმოებელი: დსს `აგრობიოპრომი~ ქ. მოსკოვი – რუსეთი.