აპისტოპი (გელი)
აპისტოპი (გელი)

მწარმოებელი: Агробиопром

ფუტკრის თავდასხმის და დანესტრის საწინააღმდეგო საშუალება

გამოშვების ფორმა: პრეპარატი წარმოადგენს მოყვითალო ფერის გელს.

ფარმაკოლოგიური თვისებები: აპისტოპი ფუტკრის დანესტრისაგან

დაცვის საშუალებაა. ის შეიცავს ეთერზეთებს და ფუტკრის მიერ გამოყოფილ ფერომონებს.

გამოყენების წესები: 1. საფუტკრეში მუშაობის დაწყებამდე დაუცავ სხეულზე და საჭიროების შემთხვევაში სამოსზე, მცირე რაოდენობით წასასმელი საშუალება. 2. აპისტოპით დაცვის ქვეშ შეიძლება ჩავატაროდ იოლად

შესასრულებელი მანიპულაციები და არ გამოვიყენოთ საბოლებელი. ამ

დროს ფუტკრები ნაკლებად და მალე ერთვებიან მუშაობაში. 3. საჭიროებისას შეიძლება წავუსვათ აპისტოპი ცხოველებსაც მათი ზომებიდან გამომდინარე ცოტა რაოდენობით და დავიცვათ ისინი ფუტკრის თავდასხმიდან

და დანესტრისგან.

საგანგებო მითითებები: 1. მუშაობისას მოვერიდოთ დიდი რაოდენობით

წყლით და წყალხსნარებით დასველებას, რადგან არ ჩამოვრეცხოდ ღია

სხეულზე წასმული აპისტოპი. 2. აპისტოპის წასმისას გაითვალისწინეთ

საფუტკრეში შესასრულებელი სამუშაოს სირთულე, ამინდის პირობები,

ღალიანობის პერიოდი და ფუტკრის აგრესიულობა.

შეფუთვა: დაფასოებული პოლიმერის ვლაკონებში 50 დან 100 გრამამდე.

შენახვის პირობები: ინახება მშრალ, სინათლისგან დაცულ, ბავშვებისთვის

და ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას 00

 + 250 ჩ ტემპერატურაზე.

ვარგისიანობის ვადა: 2 წელი თუ დარღვეულია შეფუთვის მთლიანობა და

3 წელი თუ შეფუთვის მთლიანობა დარღვეული არ არის.

მწარმოებელი: დსს `აგრობიოპრომი~ ქ. მოსკოვი – რუსეთი.