აპიროი (გელი)
აპიროი (გელი)

მწარმოებელი: Агробиопром

ფუტკრის ნაყარის მოსაზიდი და დასაჭერი საშუალება.

გამოშვების ფორმა: თეთრი ფერის გელი, შეიცავს გერანიოლს და ციტრალს.

დოზები და გამოყენების წესი:

ნაყრიანობის დასაწყისში გელს 1 გრ.ოდენობით (~1/4 ჩ.კოვზი) წრიული

მოძრაობის სახით ათავსებენ ჩარჩოზე და აახლებენ ყოველდღიურად მთელი ნაყრიანობის პერიოდში.

გელს 10 გრ. ოდენობით (~2 ჩ.კოვზი) ათავსებენ სანაყრე ყუთში ერთჯერადად, კიდებენ ხეზე 3-5 მეტრის სიმაღლეზე ქარის მხრიდან 100-800 მეტრის

მანძილზე საფუტკრიდან.

განსაკუთრებული მითითებები: შეფუთვა უნდა გაიხსნას უშუალოდ

საფუტკრეში დამუშავების წინ.

დამუშავებული ოჯახებიდან მიღებული თაფლი გამოიყენება შეუზღუდავად.

შეფუთვა: ვარდისფერი პოლიმერული ფლაკონები - 25 გრ.

შენახვის პირობები: 0+250

ჩ.

შენახვის ვადა: 3 წელი.

მწარმოებელი: „აგრობიოპრომი“, რუსეთი