აპისოლი (ფხვნილი)
აპისოლი (ფხვნილი)

მწარმოებელი: Апи-Сан

ფუტკრის მინერალური დანამატი.

გამოშვების ფორმა: ფხვნილი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები: აპისოლი შეიცავს ფუტკრისთვის

აუცილებელ მინერალური ნივთიერებების კომპლექსს (ნატრიუმის

ქლორიდი, კობალტი, იოდი).

დოზირება და გამოყენების წესი: გამოიყენება აქტიური სეზონის განმავლობაში ფუტკრის სასმელი წყლით უზრუნველსაყოფად, ამისათვის იყენებენ ჩვეულებრივ 10 ლოტრ სასმელ წყალს და უმატებენ აპისოლის 5გრ.

შენახვის პირობები: მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისგან დაცულ ადგილზე, ცალკე საკვები პროდუქტებისგან, 50

ჩ+250

ჩ ტემპერატურის პირობებში.

შეფუთვა: პოლიეთილენის პაკეტი:2,5 გრ-10 დოზა

მწარმოებელი: შპს „აპი-სანი“ - რუსეთი.