აკვასაკვები (ფხვნილი)
აკვასაკვები (ფხვნილი)

მწარმოებელი: Агробиопром

ვიტამინიზირებული საკვები ფუტკრების დაწყურებისათვის.

გამოშვების ფორმა: წყალში მხსნადი ნაცრისფერ-მოვარდისფრო ფხვნილი.

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: აკვასაკვები მარილების, მიკროელემენტების და ვიტამინების

დაბალანსებული კომპლექსია. ასტიმულირებს ფუტკრის ოჯახის საერთო

განვითარებას და ამაღლებს მათ აქტიურობას, აძლიერებს დედა ფუტკრის

კვერცხმტებლობას, ძიძა ფუტკრების მიერ დედისა და ფუტკრის რძის გამოყოფას, აუმჯობესებს ფუტკრის ოჯახეის გამოზამთრებას.

დოზები და გამოყენების წესები: აკვასაკვებს იყენებენ ფუტკრის დასაწყურებლად გაზაფხულზე, ზაფხულზე და შემოდგომაზე, როდესაც

ხდება ფუტკრის ოჯახის გაძლიერება და მათი მომზადება გამოზამთრებისთვის. აკვასაკვებს ათავსებენ საწყურებელში 20 გრ. – 10 ლიტრ წყალთან

გაანგარიშებით.

საგანგებო მითითებები: აკვასაკვების 20 გრ. იხსნება უშუალოდ გამოყენების დროს. აკვასაკვებით დამუშავებული ფუტკრის ოჯახებიდან მიღებული თაფლი გამოიყენება შეუზღუდავად.

შეფუთვა: ჰერმეტიულად დაცულ 20 გრ. ფოლგის `პაკეტებში~

შენახვის პირობები: ინახება მშრალ, სინათლისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას 00

 + 250 ჩ ტემპერატურაზე.

შენახვის ვადა: 3 წელი.

მწარმოებელი: დსს `აგრობიოპრომი~ ქ. მოსკოვი – რუსეთი.