კოვიტსანი (ფხვნილი)
კოვიტსანი (ფხვნილი)

მწარმოებელი: Апи-Сан

ფუტკრის ოჯახების მასტიმულირებელი საშუალება.

გამოშვების ფორმა: ფხვნილი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები: კოვიტსანი შეიცავს კობალტს და ვიტამინების კომპლექსს. ახდენს სტიმულირებას ფუტკრის ბიოლოგიურ აქტიურობაზე და დედაფუტკრის რეპროდუქტიულ თვისებებზე.

დოზირება და გამოყენების წესი: კოვიტსანი იყენებენ მთავარი ღალიანობის დაწყების წინ და თაფლის გამოწურვის შემდეგ კანდთან ან

შაქრის სიროფთან ერთად 0,25 გრ 10 ჩარჩო ფუტკარზე. ადრე გაზაფხულზე (ფუტკრის გამოფრენამდე) 2,5 გრ პრეპარატს ურევენ 5კგ კანდში

დოზა 0,5კგ ერთ ოჯახზე. ადრე გაზაფხულზე ფუტკრის გამოფრენის შემდეგ 2,5 გრ პრეპარატს აზავებენ 50 მლ. თბილ წყალში, შემდეგ ურევენ 10

ლ. შაქრის სიროფში (1:1). ოჯახებს კვებავენ-100 მლ ერთ ჩარჩოზე, სამ

დღეში ერთხელ 10-13 დღის განმავლობაში.

შენახვის პირობები: 5+250

ჩ.

შეფუთვა: ლამინირებული ქაღალდის პაკეტი:2,5 გრ-10 დოზა.

მწარმოებელი: შპს „აპი-სანი“ - რუსეთი.