ასკოვეტი (სითხე)
ასკოვეტი (სითხე)

მწარმოებელი: Агробиопром

ფუტკრის ასკოსფეროზის და ასპერგილოზის სამკურნალოპროფილაკტიკური საშუალება.

გამოშვების ფორმა: ღია ყვითელი ფერის სითხე, მომქმედი ნივთიერების

სახით შეიცავს კლოტრიმაზოლს და დამხმარე კომპონენტებს.

განსაკუთრებული მითითებები: პრეპარატი იხსნება უშუალოდ მოხმარების წინ, დამუშავებული ოჯახებიდან მიღებული თაფლი გამოიყენება

შეუზღუდავად.

დოზები და გამოყენების წესი: ასკოვეტი გამოიყენება საკვებთან ერთად

ან შესხურებით. კვების სახით 1მლ. პრეპარატს აზავებენ 50 მლ თბილ ანადუღარ წყალში, რომელიც შემდეგ ერევა 3ლ თბილ (35-400

ჩ) შაქრის სიროფში და ფუტკარს კვებავენ, 300-400 მლ ოჯახზე ორ-სამჯერ 3-5 დღიანი

ინტერვალით.ზაფხულის პერიოდში (ტ არა ნაკლებ150

ჩ) ფუტკრის ოჯახებს

ამუშავებენ შესხურების მეთოდით-1ლ. თბილ შაქრის სიროფში (1:4) იხსნება 1მლ. პრეპარატი. პრეპარატს ასხურებენ უშუალოდ ბარტყიან ჩარჩოებს

ორივე მხრიდან 10-12 მლ. ოდენობით ორჯერადად 5 – 5 დღის ინტერვალით.

ფუტკრის ოჯახების დამუშავება უნდა შეწყდეს თაფლის მთავარ ღალიანობამდე 2 კვირით ადრე.

დაფასოვება: შუშის ფლაკონი 0,5 მლ. 1მლ.

შენახვის პირობები: 0+250

ჩ .

შენახვის ვადა: 2 წელი.

მწარმოებელი: „აგრობიოპრომი“, რუსეთი