ბიპინი-თ (სითხე)
ბიპინი-თ (სითხე)

მწარმოებელი: Агробиопром

ფუტკრის ვაროატოზის სამკურნალო-პროფილაკტიკური საშუალება.

გამოშვების ფორმა: ყვითელი ფერის სითხე სპეციფიური სუნით, მომქმედი

ნივთიერების სახით შეიცავს ამიტრაზს და თიმოლს.

ფარმაკოლოგიური მოქმედება: ახასიათებს მკვეთრად გამოხატული

აკარიციდული მოქმედება ტკიპა Vარროა ჯაცობსონი-ს მიმართ.

დოზები და გამოყენების წესი: ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე.

ხმარების წინ 1მლ პრეპარატი იხსნება 2 ლ თბილ წყალში (35-400ჩ)

ერთგვაროვანი ემულსიის მიღებამდე. მიღებულ ემულსიას შპრიცით ასხურებენ

სკაში ფუტკარს, 10 მლ ერთ ჩარჩოზე. დამუშავება ტარდება ორჯერადად

7 დღის ინტერვალით. ფუტკრის ოჯახების დამუშავება უნდა

შეწყდეს მთავარი ღალიანობამდე -ორი კვირით ადრე.

მიზანშეწონილია ორჯერ დამუშავება:

• პირველი დამუშავება მთავარი ღალიანობის დამთავრების და

თაფლის გამოწურვის შემდეგ;

• მეორე დამუშავება-ოჯახების გამოზამთრებამდე უბარტყო პერიოდში.

განსაკუთრებული მითითებები: არ შეიძლება 4-5 ჩარჩოზე ნაკლებ ფუტკრის

ოჯახების დამუშავება.

დამუშავებული ოჯახებიდან მიღებული თაფლი გამოიყენება შეუზღუდავად.

დაფასოვება: შუშის ფლაკონები 1მლ-20 დოზა; შუშის ამპულები 0,5 მლ-10 დოზა.

შენახვის პირობები: 0+250ჩ

შენახვის ვადა: 2 წელი.

მწარმოებელი: „აგრობიოპრომი“, რუსეთი.