ჩამოშალე და გაფილტრე კატეგორიების მიხედვით
branches
ფუტკრები
ქვეკატეგორიები

ეკოპოლი (ფირფიტები)

ფუტკრის ვაროატოზის, აკარაპიდოზის და ცვილის ჩრჩილისსამკურნალო პროფილაკტიკური საშუალება.გამოშვების ფორმა: ხის შპონისგან დამზადებული ფირფიტები ზომით 200X 20 X 08 მმ. რომლებიც შეიცავენ ბეგქონდარას, ა..

ვრცლად arrow_2

ეკოფიტოლი (ექსტრაქტი)

ფუტკრის კონცენტრირებული, ეკოლოგიურად სუფთა ფიტოსაკვები.გამოშვების ფორმა: მუქი ყავისფერი კონცენტრირებული, წიწვისა დანივრის სპეციფიური სუნის და მწარე გემოს ექსტრაქტი.შემადგენლობა: წიწვის, ხოროსნის, მჟაუ..

ვრცლად arrow_2

ვირუსანი (ფხვნილი

ფუტკრის ვირუსული დაავადებების სამკურნალოპროფილაკტიკური საშუალებაგამოშვების ფორმა: ღია ყავისფერი ფხვნილი. მის შემადგენლობაში შედის: რემანტადინი ჰიდროქლორიდი, ასკორბინის მჟავა, ნივრის ექსტრატიდა გლუკოზა..

ვრცლად arrow_2

თიმოლი (ფხვნილი)

ვაროატოზის, აკარაპიტოზის, ნოზემატოზის,ასკოსფეროზის და სიდამპლეებით გამოწვეული დაავადებებისსამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალება.გამოშვების ფორმა: უფერო კრისტალი ან თეთრი მომწარო, სასიამოვნოგემოს ფხ..

ვრცლად arrow_2

კოვიტსანი (ფხვნილი)

ფუტკრის ოჯახების მასტიმულირებელი საშუალება.გამოშვების ფორმა: ფხვნილი.ფარმაკოლოგიური თვისებები: კოვიტსანი შეიცავს კობალტს და ვიტამინების კომპლექსს. ახდენს სტიმულირებას ფუტკრის ბიოლოგიურ აქტიურობაზე და ..

ვრცლად arrow_2

მიკოასკი (გელი)

ფუტკრის ასკოსფეროზის და ასპერგილოზის სამკურნალო საშუალება.გამოშვების ფორმა: გელი - ძირითადად მოქმედ ნივთიერებათ შეიცავსკლოტრიმაზოლს და დამატებით კომპონენტებს.ფარმაკოლოგიური მოქმედება: ასკოსფეროზი..

ვრცლად arrow_2

ნოზემატი (ფხვნილი)

ფუტკრის ნოზემატოზის სამკურნალო-პროფილაკტიკური საშუალება.შემადგენლობა: ნოზემატი მოქმედი ნივთიერებების სახით შეიცავს მეტრონიდაზოლს(40%) და ოქსიტეტრაციკლინის ჰიდროქლორიდს (40%),ხოლო დამხმარე კომპონენტის ..

ვრცლად arrow_2

ოქსიბაქტოციდი (ფირფიტები)

ფუტკრის სიდამპლეების სამკურნალო-პროფილაკტიკური საშუალებაგამოშვების ფორმა: ფირფიტები 150 X 25 X 2.5 მმ ზომით, შეიცავსოქსიტეტრაციკლინის ჰიდროქლორიდს და ასკორბინის მჟავას.ფარმაკოლოგიური მოქმედება: პრეპარ..

ვრცლად arrow_2

ოქსიბაქტოციდი (ფხვნილი)

ფუტკრის სიდამპლეების მკურნალობა და პროფილაკტიკაგამოშვების ფორმა: მოყვითალო ფერის ფხვნილი.ფარმაკოლოგიური მოქმედება: პრეპარატში შემავალი აქტიურად მომქმედი ნივთიერებები ახშობენ გრამდადებითი და გრამუარყოფ..

ვრცლად arrow_2

ოქსივიტი (ფხვნილი)

სიდამპლეებით დაავადებული ფუტკრის სამკურნალოპროფილაკტიკურისაშუალება.შემადგენლობა: ოქსივიტის ფხვნილი მოქმედი ნივთიერებების სახით შეიცავსოქსიტეტრაციკლინის ჰიდროქლორიდს – 500 მგ/გ და ვიტამინს B12(ციანოკობ..

ვრცლად arrow_2

პოლისანი (მუყაოს ფირფიტები)

ვაროატოზის და აკარაპიდოზის სამკურნალო საშუალება.გამოშვების ფორმა: თერმული მუყაოს ფორფიტები 100ხ20ხ2მმ. გაჟღენთილიბრომპროპილატის ხსნარით.ფარმაკოლოგიური მოქმედება: მუყაოს ფირფიტის დაწვისას გამოიყოფ..

ვრცლად arrow_2

პჩელოდარი (ფხვნილი)

ფუტკრის ოჯახების სტიმულირების და ზრდა-განვითარებისათვისგამოშვების ფორმა: მოთეთრო-ყვითელი ფერის ფხვნილი.ფარმაკოლოგიური მოქმედება: პრეპარატში შედის: კობალტი, გლუკოზადა ვიტამინები. ისინი ახდენენ მასტიმულ..

ვრცლად arrow_2

სტიმოვიტი (ფხვნილი)

ბიოლოგიურად აქტიური საკვებდანამატი ფუტკრებისათვის მაღალიმასტიმულირებელი ეფექტითგამოშვების ფორმა: ნაცრისფერიდან ღია მოყვითალო ფერის ნივრის სუნის მქონე ფხვნილი.ფარმაკოლოგიური მოქმედებები: სტიმოვიტი..

ვრცლად arrow_2

სტოპმოლი (ფირფიტები

ფიჭის საცავების დეზოდორაციის, ცვილის ჩრჩილის, მატლის დადიდ მწერებთან ბრძოლის საშუალება.გამოშვების ფორმა: მუყაოს ფირფიტები ზომით 150 X 25 X 2,5 მმ. შეიცავსროგორც მომქმედ ნივთიერება. სოჭის და ქინძის ზეთ..

ვრცლად arrow_2

უნიროი (გელი)

სკაში დედა ფუტკრის ჩასმისას და მისი ფუტკრის ოჯახში მიღებისგაუმჯობესებისათვის და ნაყრიანობის პერიოდში ნაყარის მიზიდვისდა დაჭერისათვის.გამოშვების ფორმა: თეთრი ფერის გელი.ფარმაკოლოგიური თვისებები: უნიროი..

ვრცლად arrow_2

უნისანი (სითხე)

ფუტკრის ასკოსფეროზისა და ასპერგილოზის სამკურნალოპროფილაკტიკური საშუალება.შემადგენლობა: უნისანი მოქმედი ნივთიერების სახით შეიცავს კლოტრიმაზოლს (3%), დამხმარე კომპონენტების სახით სინთანოლს (3%) და იზოპრ..

ვრცლად arrow_2